Më 14 dhjetor të vitit të kaluar ka përfunduar gjykimi ndaj këngëtarit të mirënjohur kosovar, Ramadan Kraniqi – Dani. Ai akuzohej se kishte vjedhur energjinë elektrike, ndërsa gjykatës i është dashur më shumë se një muaj për të marrë vendimin.

Sipas propozim-akuzës, i pandehuri akuzohej se kishte manipuluar më njehsorin elektrik të shtëpisë së tij në lagjen Fidanishte në Pejë. Prokuroria Komunale e Pejës, propozim-akuzën e kishte mbështetur në dy dëshmitarë dhe në ekspertizën e kalibrimit të KEK-ut.

Komisioni profesional i kalibrimit kishte konstatuar se orëmatësi ishte i manipuluar, ndërsa dëshmitarët Gëzim Gashi dhe Abdullah Shabanaj, pjesë e ekipit kontrollues të KEK-ut, kishin vërejtur se ishte falsifikuar një plombë shtetërore, kurse plomba tjetër ishte e këputur. Pronari i shtëpisë akuzohej se ka vendosur plombë të vitit 2005 në njehsorin elektrik të vitit 2006, si dhe numëruesi i njehsorit ishte kthyer prapa.

Në mbrojtjen e tij, i pandehuri e kishte kundërshtuar akuzën duke deklaruar se ka frikë ta prekë një poç elektrik, e lërë më njehsorin.

Gjykata ka vendosur ta lirojë nga akuza Danin pasi që konsideron se nuk është vërtetuar se ai ka kryer veprën penale që ngarkohet.

Provat kryesore në të cilat prokuroria e kishte mbështetur propozim-akuzën nuk janë marrë për bazë.

Gjyqtari i çështjes ka zgjedhur t’i besojë këngëtarit të pandehur, ndërsa asnjë nga provat e prokurorisë nuk i ka marrë për bazë.

Në arsyetimin e aktgjykimit, gjykata përshkruan të pandehurin si njeri i njohur në publik, personalitet që nuk do të vidhte. Më tutje, në arsyetim thuhet se i pandehuri nuk është aq naiv dhe i pamençur sa të kryente veprime të tilla kriminale, në mënyrë aq të thjeshtë, dha pa ndonjë marifet.

Tani, në afatin 8-ditor pritet që prokuroria të ushtrojë ankesë ndaj këtij vendimi.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here