“E dashur nënë, që nga dita kur më solle në këtë botë kujdeseshe shumë për mua. Kujdesesh edhe sot, ndoshta edhe më shumë...
Perceptimi se popullata myslimane është më e madhja në Europë është se me të vërtetë feja islame është shumë e përhapur, sipas një...