Shumica e njerëzve të qytetit të New Yorkut tani janë duke jetuar në atë që dikur ishte një tokë bujqësore. Në fillim të shekullit...
Perceptimi se popullata myslimane është më e madhja në Europë është se me të vërtetë feja islame është shumë e përhapur, sipas një...